СУ Христо Ботев
Средно училище в град Кочериново

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА II СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 I клас - класен ръководител Грозденка Борисова
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1  Четене  Математика  Четене  Околен свят
 БЕЛ-ИУЧ
2  Писане  Четене  Писане  Четене/Писане  Математика-ИУЧ
3  Математика  Писане  Технологии и предприемачество
 Математика  Музика-ИУЧ
4  Музика  Музика  Математика  Изобразително изкуство
 ФВС
5  Час на класа
 Физ.възп. и спорт
 ФВС-спортни д-сти
 Изобразително изкуство
 

 

IIа клас - класен ръководител Мария Лапачка
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1  Музика Математика
 Английски език
 Околен свят
 БЕЛ-ИУЧ
2  Английски език
 Технологии и предприемачество
 Български език
 БЕЛ-ФКРК  Математика-ИУЧ
3  Литература  Български език
 Литература  БЕЛ-ФКРК  Физ.възп. и спорт
4  Математика  Литература  Изобразително изкуство
 Математика  Музика-ИУЧ
5  Час на класа
 Физ.възп. и спорт
 Изобразително изкуство
 ФВС-спортни д-сти
 

 

 IIб клас - класен ръководител Калинка Барилска
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1  Математика  Технологии и предприемачество
 Български език
 Околен свят
 Физ.възп. и спорт
2  Литература  Български език
 Литература  БЕЛ-ФКРК  Математика-ИУЧ
3  Английски език
 Литература  Английски език
 БЕЛ-ФКРК  БЕЛ-ИУЧ
4  Физ.възп. и спорт
 Математика  Изобразително изкуство
 Математика  Музика-ИУЧ
5  Час на класа
 ФВС-спортни д-сти
 Изобразително изкуство
 Музика  

 

III клас - класен ръководител Гергана Кертова
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език
Човекът и обществото
Човекът и природата
Човекът и обществото
 БЕЛ-ИУЧ
2 Литература Български език
Английски език
Английски език
Компютърно моделиране
3 Математика Литература БЕЛ-ФКРК Литература Математика-ИУЧ
4 Английски език
Физ.възп. и спорт
БЕЛ-ФКРК Математика Изобразително изкуство
5 Физ.възп. и спорт
Математика Математика Музика Изобразително изкуство
6 Час на класа
Технологии и п-во
Физ.възп. и спорт
ФВС-спортни д-сти
 

 

IV клас - класен ръководител Пенка Джолева
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1  Български език
 Музика  Литература  Български език
 БЕЛ-ЗИП
2  Литература  БЕЛ-ФКРУ  Домашен бит и техника
 Литература  Физ.възп. и спорт
3  Математика  БЕЛ-ФКРУ  Математика  Английски език
 Математика-ЗИП
4  Физ.възп. и спорт
 Математика  Музика  Математика  Човекът и обществото
5  Английски език
 Човекът и природата
 Английски език
 Физ.възп. и спорт
 Изобразително изкуство
6  Час на класа
 ФВС-спортни д-сти
     

 

V клас - класен ръководител Димитрина Велинова
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1  Човекът и природата
 Физ.възп. и спорт
 Математика  Английски език
 Английски език
2  Литература  Математика Технологии и п-во
 История и цивилизации
Технологии и п-во
3  Литература  Английски език
Информационни т-гии-I гр./ Информационни т-гии-II гр.
 Математика

 ИТ-ИУЧ-Iгр./ИТ-ИУЧ-IIгр.

4  Математика  География и икономика
 Физ.възп. и спорт
 Музика  Математика-ИУЧ
5  История и цивилизации
 Изобразително изкуство
 Български език
 Български език
 Човекът и природата
6  Музика  Изобразително изкуство
 Английски език
 Български език
 Английски език-ИУЧ
7 Час на класа     ФВС-спортни д-сти  

 

VI клас - класен ръководител инж.Кирка Кабзималска
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1  Български език
 Литература  Технологии и п-во
 ИТ-ИУЧ-Iгр./ИТ-ИУЧ-IIгр.  БЕЛ-ИУЧ
2  Литература  Физ.възп. и спорт
 Английски език
 Математика  География и икономика
3  Физ.възп. и спорт
 Математика Човекът и природата
 История и цивилизации
 Човекът и природата
4  Математика  Английски език
 Математика  Български език
 История и цивилизации
5 Информационни т-гии-I гр./ Информационни т-гии-II гр.  География и икономика
 Български език
 Математика-ИУЧ  Изобразително изкуство
6  Английски език
 Музика  Физ.възп. и спорт
 Музика  Изобразително изкество
7 Час на класа       ФВС-спортни д-сти

 

VII клас - класен ръководител Ивайло Горов
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1  Английски език
Музика
 География и икономика
 История и цивилизации
 Химия и опазване на околната среда
2  Физика и астрономия
 Литература  Физ.възп. и спорт
 Литература  БЕЛ-ИУЧ
3  Математика  Литература  Математика  Математика  Математика-ИУЧ
4  Информационни т-гии-I гр./ Информационни т-гии-II гр.  Математика  Английски език
 Биология и здравно образование
 Английски език-ИУЧ
5  Български език
 Английски език
 Физика и астрономия
 Технологии и п-во
 История и цивилизации
6  Физ.възп. и спорт
 Биология и здравно образование
 Български език
 Изобразително изкуство
 География и икономика
7 Час на класа ФВС-спортни д-сти     Музика