СУ Христо Ботев
Средно училище в град Кочериново

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА I СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 Iа клас - класен ръководител Пенка Джолева
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1  Музика  Математика Музика Математика  Музика-ИУЧ
2 Четене Технологии и предприемачество
 Писане Четене/Писане  БЕЛ-ИУЧ
3  Писане  Четене  Четене
Околен свят  Математика-ИУЧ
4  Математика  Писане  Математика  Физ.възп. и спорт
 Изобразително изкуство
5  Час на класа
 ФВС-спортни д-сти
Физ.възп. и спорт  
 Изобразително изкуство

 Iб клас - класен ръководител Елисавета Димова

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1  Музика  Четене  Четене  Математика  Музика-ИУЧ
2  Четене  Писане  Писане  Четене/Писане  БЕЛ-ИУЧ
3  Писане  Математика  Математика  Околен свят
 Математика-ИУЧ
4  Математика  Технологии и предприемачество
 Музика  Физ.възп. и спорт
 Изобразително изкуство
5  Час на класа
 Физ.възп. и спорт
 ФВС-спортни д-сти    Изобразително изкуство

 

II клас - класен ръководител Грозденка Борисова
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Литература Български език
Околен свят
Музика
Изобразително изкуство
2 Български език Литература БЕЛ-ФКРК
Български език БЕЛ-ИУЧ
3 Математика Математика
БЕЛ-ФКРК Математика Физ.възп. и спорт
4 Физ.възп. и спорт Английски език Музика
Английски език Математика-ИУЧ
5  Час на класа
Технологии и предприемачество
Математика
ФВС-спортни д-сти
Музика-ИУЧ

 

 IIIа клас - класен ръководител Мария Лапачка
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Английски език
Човекът и обществото
Литература
Човекът и обществото
2 Български език Математика
Технологии и предприемачество Английски език БЕЛ-ИУЧ
3 Литература
Физ.възп. и спорт БЕЛ-ФКРК
Компютърно моделиране Математика-ИУЧ
4 Математика
Български език БЕЛ-ФКРК Математика Изобразително изкуство
5 Английски език
Литература
Музика
Физ.възп. и спорт Изобразително изкуство
6 Час на класа ФВС-спортни д-сти Математика Човекът и природата  

 

IIIб клас - класен ръководител Калинка Барилска
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Математика БЕЛ-ФКРК Английски език Човекът и обществото
2 Български език Английски език БЕЛ-ФКРК Компютърно моделиране БЕЛ-ИУЧ
3 Литература Физ.възп. и спорт Технологии и предприемачество Литература Математика-ИУЧ
4 Английски език Български език Математика Математика Изобразително изкуство
5 Математика Литература Човекът и обществото Физ.възп. и спорт Изобразително изкуство
6 Час на класа
Музика ФВС-спортни д-сти Човекът и природата  

 

IV клас - класен ръководител Гергана Кертова
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Човекът и природата
Човекът и обществото Английски език Математика
Човекът и природата
2 Български език Математика БЕЛ-ФКРК Литература БЕЛ-ИУЧ
3 Литература Английски език БЕЛ-ФКРК Английски език
Математика-ИУЧ
4 Математика
Български език Технологии и предприемачество Компютърно моделиране Изобразително изкуство
5 Физ.възп. и спорт
Литература Математика
Музика Изобразително изкуство
6 Час на класа
Музика Физ.възп. и спорт ФВС-спортни д-сти  

 

V клас - класен ръководител Даниела Миланова
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език География и икономика Математика Английски език БЕЛ-ИУЧ
2 Литература Математика Английски език Физ.възп. и спорт Математика
3 Човекът и природата Информационни технологии Английски език Математика Човекът и природата
4 Английски език Български език Физ.възп. и спорт Български език Английски език-ИУЧ
5 История и цивилизации Изобразително изкуство Литература Музика Технологии и предприемачество
6 Музика Изобразително изкуство История и цивилизации Човекът и природата Физ.възп. и спорт
7 Час на класа ФВС-стпортни д-сти      

 

VI клас - класен ръководител Димитрина Велинова
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Човекът и природата
История и цивилизации Литература География и икономика История и цивилизации
2 Технологии и предприемачество Физ.възп. и спорт Математика Литература Английски език
3 Английски език
Математика Физ.възп. и спорт Български език Изобразително из-во-ИУЧ
4 Български език ИТ-Iгр./ИТ-IIгр. Музика Математика Български език
5 Музика Английски език Човекът и природата Изобразително изкуство Физ.възп. и спорт
6 Математика География и икономика Английски език
Изобразително изкуство Човекът и природата
7 Час на класа   ФВС-спортни д-сти    

 

VII клас - класен ръководител инж. Кирка Кабзималска
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физика и астрономия Химия и ООС География и икономика
Физ.възп. и спорт ХООС-ИУЧ
2 Математика Литература ИТ-Iгр./ИТ-IIгр. Математика Български език
3 Английски език Български език Математика Английски език Математика-ИУЧ
4 Български език Математика Литература Технологии и предприемачество ИТ-ИУЧ-Iгр./ИТ-ИУЧ-IIгр.
5 Физ.възп. и спорт Английски език Изобразително изкуство История и цивилизации Биология и ЗО
6 География и икономика Музика Биология и ЗО Физика и астрономия Музика
7 Час на класа История и цивилизации   ФВС-спортни д-сти