СУ Христо Ботев
Средно училище в град Кочериново

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА II СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 Iа клас - класен ръководител Пенка Джолева
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Математика Музика Математика Музика-ИУЧ
2 Четене Технологии и предприемачество
Четене Четене/Писане БЕЛ-ИУЧ
3 Писане Четене Писане
Околен свят Математика-ИУЧ
4 Математика Писане Математика Физ.възп. и спорт
Изобразително изкуство
5 Час на класа
ФВС-спортни д-сти
Физ.възп. и спорт  
Изобразително изкуство

 Iб клас - класен ръководител Елисавета Димова

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Четене Четене Математика Музика-ИУЧ
2 Четене Писане Писане Четене/Писане БЕЛ-ИУЧ
3 Писане Математика Математика Околен свят
Математика-ИУЧ
4 Математика Технологии и предприемачество
Музика Физ.възп. и спорт
Изобразително изкуство
5 Час на класа
Физ.възп. и спорт
ФВС-спортни д-сти   Изобразително изкуство

 

II клас - класен ръководител Грозденка Борисова
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Литература Български език
Околен свят
Музика
Изобразително изкуство
2 Български език Литература БЕЛ-ФКРК
Български език БЕЛ-ИУЧ
3 Математика Изобразително изкуство
БЕЛ-ФКРК Математика Физ.възп. и спорт
4 Физ.възп. и спорт Английски език Математика
Английски език Математика-ИУЧ
5 Час на класа
Технологии и предприемачество
Музика
ФВС-спортни д-сти
Музика-ИУЧ

 

 IIIа клас - класен ръководител Мария Лапачка
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език
Английски език
Човекът и обществото
Литература
Човекът и обществото
2 Литература Математика
Технологии и предприемачество Английски език БЕЛ-ИУЧ
3 Музика
Физ.възп. и спорт БЕЛ-ФКРК
Компютърно моделиране Математика-ИУЧ
4 Физ.възп. и спорт
Български език БЕЛ-ФКРК Математика Изобразително изкуство
5 Английски език
Литература
Математика
Човекът и природата
Изобразително изкуство
6 Час на класа ФВС-спортни д-сти Музика-ИУЧ Физ.възп. и спорт
 

 

IIIб клас - класен ръководител Калинка Барилска
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език
Математика БЕЛ-ФКРК Човекът и природата
Човекът и обществото
2 Литература Английски език БЕЛ-ФКРК Компютърно моделиране БЕЛ-ИУЧ
3 Музика Физ.възп. и спорт Технологии и предприемачество Литература Математика-ИУЧ
4 Английски език Български език Математика Математика Изобразително изкуство
5 Физ.възп. и спорт
Литература Човекът и обществото Английски език
Изобразително изкуство
6 Час на класа
Музика-ИУЧ ФВС-спортни д-сти Физ.възп. и спорт
 

 

IV клас - класен ръководител Гергана Кертова
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език
Човекът и обществото Английски език Математика
Човекът и природата
2 Литература Математика БЕЛ-ФКРК Литература БЕЛ-ИУЧ
3 Физ.възп. и спорт
Английски език БЕЛ-ФКРК Английски език
Математика-ИУЧ
4 Математика
Български език Технологии и предприемачество Компютърно моделиране Изобразително изкуство
5 Човекът и природата
Литература Математика
Музика Изобр. изкуство-ИУЧ
6 Час на класа
Физ.възп. и спорт
Физ.възп. и спорт ФВС-спортни д-сти  

 

V клас - класен ръководител Даниела Миланова
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език География и икономика Математика Английски език БЕЛ-ИУЧ
2 Литература Математика Английски език Физ.възп. и спорт Математика
3 Изобр.изкуство-ИУЧ Информационни технологии Английски език Математика Човекът и природата
4 География и икономика
Български език Технологии и предприемачество
Български език Английски език-ИУЧ
5 История и цивилизации Изобразително изкуство Литература Музика Технологии и предприемачество
6 Музика Изобразително изкуство История и цивилизации Човекът и природата Физ.възп. и спорт
7 Час на класа ФВС-стпортни д-сти      

 

VI клас - класен ръководител Димитрина Велинова
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Човекът и природата
История и цивилизации Литература Английски език
Математика-ИУЧ
2 Технологии и предприемачество Физ.възп. и спорт Математика Литература Английски език-ИУЧ
3 Английски език
Математика Технологии и предприемачество
Български език Български език
4 Български език ИТ-Iгр./ИТ-IIгр. Музика Математика Български език-ИУЧ
5 Музика ИТ-ИУЧ-Iгр./ИТ-ИУЧ-IIгр. Човекът и природата Изобразително изкуство Физ.възп. и спорт
6 Математика Английски език
География и икономика
Изобразително изкуство История и цивилизации
7 Час на класа   ФВС-спортни д-сти    

 

VII клас - класен ръководител инж. Кирка Кабзималска
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физика и астрономия Химия и ООС География и икономика
Физ.възп. и спорт ХООС-ИУЧ
2 Математика Литература ИТ-Iгр./ИТ-IIгр. Химия и ООС
Български език
3 Английски език Български език Математика Английски език Математика-ИУЧ
4 Български език Математика Литература Технологии и предприемачество ИТ-ИУЧ-Iгр./ИТ-ИУЧ-IIгр.
5 Физ.възп. и спорт Английски език Изобразително изкуство История и цивилизации Биология и ЗО
6 География и икономика Музика Биология и ЗО Математика Изобразително изкуство
7 Час на класа История и цивилизации   ФВС-спортни д-сти