СУ Христо Ботев
Средно училище в град Кочериново

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА I СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 VIII клас - класен ръководител Ивайло Горов
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Литература Английски език Философия БЕЛ-ИУЧ ИТ-ИУЧ-Iгр./ИТ-ИУЧ-IIгр.
2 Английски език Английски език
Български език БЕЛ-ИУЧ Английски език-ИУЧ
3 Математика Математика Литература Физ.възп. и спорт-ИУЧ Английски език-ИУЧ
4 ИТ-Iгр./ИТ-IIгр. Физ.възп. и спорт Изобразително из-во Математика Биология и ЗО
5 География и икономика Физика и астрономия История и цивилизации Химия и ООС История и цивилизации
6 Физ.възп. и спорт Български език Английски език ИТ-ИУЧ-Iгр./ИТ-ИУЧ-IIгр. Техн. и предприемачество
7 Час на класа Техн. и предприемачество Биология и ЗО   ФВС-спортни дейности
8          

 

IX клас - класен ръководител Василка Тасева
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Техн. и предприемачество Физ.възп. и спорт Физика и астрономия Химия и ООС Философия
2 Български език ИТ-Iгр./ИТ-IIгр. Физ.възп. и спорт Изобразително из-во ИТ-ИУЧ-Iгр./ИТ-ИУЧ-IIгр.
3 Литература Английски език Руски език БЕЛ-ИУЧ История и цивилизации-ИУЧ
4 Химия и ООС Английски език Математика БЕЛ-ИУЧ Физ.възп. и спорт-ИУЧ
5 Математика Биология и ЗО Литература Математика-ИУЧ Математика-ИУЧ
6 Руски език Математика Техн. и предприемачество История и цивилизации Английски език-ИУЧ
7 Час на класа   История и цивилизации ФВС-спортни дейности  

 

X клас - класен ръководител Добринка Марчева
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История и цивилизации Химия и ООС История и цивилизации Химия и ООС География и икономика
2 Философия Български език Английски език География и икономика БЕЛ-ИУЧ
3 Руски език Литература Английски език Математика-ИУЧ Английски език-ИУЧ
4 Математика Биология и ЗО Руски език Биология и ЗО Математика-ИУЧ
5 ИТ-Iгр./ИТ-IIгр. Музика Математика Физика и астрономия Физика и астрономия
6 Физ.възп. и спорт История и цивилизации Физ.възп. и спорт Литература ИТ-ИУЧ-Iгр./ИТ-ИУЧ-IIгр.
7 Час на класа География и икономика Философия    
8     ФВС-спортни дейности    

 

XI клас - класен ръководител Василка Вонидова

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Математика Литература Маркетинг и реклама Английски език
2 Физика и астрономия История и цивилизация География и икономика-ПП Маркетинг и реклама История и цивилизация-ЗИП
3 Маркетинг и реклама Мениджмънт на фирмата Математика География и икономика-ПП География и икономика-ЗИП
4 Физ.възп. и спорт Мениджмънт на фирмата Физ.възп. и спорт История и цивилизация Мениджмънт на фирмата
5 Български език География и икономика Комп.гр.-Iгр./Комп.гр.-IIгр. БЕЛ-ЗИП Философия
6 Литература Физика и астрономия-ЗИП Комп.гр.-Iгр./Комп.гр.-IIгр. БЕЛ-ЗИП Математика-ЗИП
7 Час на класа Философия Комп.гр.-Iгр./Комп.гр.-IIгр.    
8   ФВС-спортни дейности      

 

XII клас - класен ръководител Райчо Калайджийски
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Маркетинг и реклама Мениджмънт на фирмата Химия и ООС-ЗИП Свят и личност Английски език-ЗИП
2 Маркетинг и реклама Мениджмънт на фирмата Литература История и цивилизация-ЗИП География и икономика-ЗИП
3 Физ.възп. и спорт Счетоводство на фирмата Български език Маркетинг и реклама Мениджмънт на фирмата
4 Фирмено право Математика Счетоводство на фирмата Английски език Математика
5 Литература Свят и личност Физ.възп. и спорт Счетоводство на фирмата БЕЛ-ЗИП
6 ИТ-ЗИП Английски език Фирмено право Счетоводство на фирмата БЕЛ-ЗИП
7 Час на класа Фирмено право Фирмено право    
8 ФВС-спортни дейности