СУ Христо Ботев
Средно училище в град Кочериново

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА II СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 VIII клас - класен ръководител Василка Тасева
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Технологии и пр-во-Iгр./ Информационни т-гии-IIгр.
Физика и астрономия
Английски език-ИУЧ
Английски език
Английски език-ИУЧ
2 Технологии и пр-во-IIгр./ Информационни т-гии-Iгр. Английски език
Математика Английски език
Математика-ИУЧ
3 Математика Математика Литература Философия БЕЛ-ИУЧ
4 Английски език
Физ.възп. и спорт
Литература История и цивилизации
БЕЛ-ИУЧ
5 Химия и опазване на околната среда
Български език
Технологии и пр-во-Iгр./ ИТ-ИУЧ-IIгр. Биология и здравно образование
География и икономика
6 Български език
История и цивилизации
Технологии и пр-во-IIгр./ ИТ-ИУЧ-Iгр. Математика-ИУЧ Физ.възп. и спорт
7 Час на класа
Биология и здравно образование
  Изобразително изкуство
 
8       ФВС-спортни д-сти
 

 

IX клас - класен ръководител Добринка Марчева
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Химия и опазване на околната среда Литература История и цивилизации
Математика-ИУЧ Математика-ИУЧ
2 Руски език
Литература Руски език
ИТ-ИУЧ-Iгр./ИТ-ИУЧ-IIгр.
Английски език-ИУЧ
3 Информационни т-гии-Iгр./ Информационни т-гии-IIгр.
История и цивилизации
География и икономика
Технологии и пр-во
БЕЛ-ИУЧ
4 Физ.възп. и спорт
Биология и здравно образование
Технологии и пр-во
Философия БЕЛ-ИУЧ
5 Математика Математика Математика Физика и астрономия
Физ.възп. и спорт
6 Английски език
Английски език
Български език
История и цивилизации-ИУЧ
Музика
7 Час на класа
Технологии и пр-во
ФВС-спортни д-сти
Биология и здравно образование-ИУЧ
 

 

X клас - класен ръководител Василка Вонидова
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Руски език
Интернет-Iгр./Интернет-IIгр. Литература БЕЛ-ЗИП Математика
2 Математика Интернет-Iгр./Интернет-IIгр Литература Физ.възп. и спорт
История и цивилизация
3 Български език
Физ.възп. и спорт
Руски език
География и и-ка-ПП
География и икономика
4 Химия и опазване на околната среда
Етика и право
Математика Физика и астрономия
Етика и право
5 Основи на пазарната икономика
Биология и здравно образование
География и и-ка-ПП
Английски език
Информационни т-гии-Iгр./ Информационни т-гии-IIгр.
6 История и цивилизация
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда
Биология и здравно образование
Основи на пазарната икономика
7 Час на класа
География и икономика
Английски език
   
8   ФВС-спортни д-сти
     

 

XI клас - класен ръководител Райчо Калайджийски

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физ.възп. и спорт
Английски език
Литература Маркетинг и реклама
БЕЛ-ЗИП
2 Химия и опазване на околната среда-ЗИП
Философия Литература Математика БЕЛ-ЗИП
3 История и цивилизация
География и икономика
Маркетинг и реклама
Английски език
Английски език-ЗИП
4 География и и-ка-ПП
Български език
Физика и астрономия
Компютърна графика-Iгр./ Компютърна графика-IIгр. Маркетинг и реклама
5 Математика История и цивилизации
Мениджмънт на фирмата
Компютърна графика-Iгр./ Компютърна графика-IIгр. Мениджмънт на фирмата
6 ИТ-ЗИП-Iгр./ИТ-ЗИП-IIгр. География и и-ка-ПП
География и и-ка-ПП
Компютърна графика-Iгр./ Компютърна графика-IIгр. История и цивилизация-ЗИП
7 Час на класа
Физ.възп. и спорт
  Мениджмънт на фирмата
 
8 ФВС-спортни д-сти
       

 

XII клас - класен ръководител Даниела Миланова
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Фирмено право
Мениджмънт на фирмата
Свят и личност
Счетоводство на фирмата
История и цивилизация-ЗИП
2 Фирмено право
Мениджмънт на фирмата
Счетоводство на фирмата
Счетоводство на фирмата
Химия и опазване на околната среда-ЗИП
3 Маркетинг и реклама
ИТ-ЗИП-Iгр./ИТ-ЗИП-IIгр. Физ.възп. и спорт
Литература Математика-ЗИП
4 Свят и личност
Математика Мениджмънт на фирмата
Литература География и и-ка-ЗИП
5 Английски език
Български език
Математика Маркетинг и реклама
БЕЛ-ЗИП
6 Счетоводство на фирмата
Английски език
Фирмено право
Маркетинг и реклама
БЕЛ-ЗИП
7 Час на класа
  Фирмено право
Физ.възп. и спорт
 
8     ФВС-спортни д-сти