СУ Христо Ботев
Средно училище в град Кочериново

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА I СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Iа клас - класен ръководител Мария Лапачка
  Понеделник
Вторник Сряда Четвърътк Петък
 1 Музика Четене Математика Родинознание БЕЛ-ИУЧ
 2 Четене Писане Технологии и предприемачество Четене/Писане Математика-ИУЧ
 3 Писане Музика Четене Математика Музика-ИУЧ
 4 Математика Математика Писане Изобразително изкуство Физ.възп. и спорт
 5 Час на класа Физ.възп. и спорт ФВС-спортни д-сти Изобразително изкуство  

 Iб клас - класен ръководител Калинка Барилска

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Четене
Технологии и предприемачество
Родинознание Физ.възп. и спорт
2 Четене
Писане
Математика
Четене/Писане БЕЛ-ИУЧ
3 Писане Музика Четене Математика
Математика-ИУЧ
4 Математика Математика
Писане Изобразително изкуство
Музика-ИУЧ
5 Час на класа
ФВС-спортни д-сти
Физ.възп. и спорт
Изобразително изкуство
 
II клас - класен ръководител Гергана Кертова
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Физ.възп. и спорт
Английски език
Математика
Музика-ИУЧ
2 Английски език Български език Математика
БЕЛ-ФКРК
БЕЛ-ИУЧ
3 Литература
Литература
Техн. и предприемачество
БЕЛ-ФКРК Математика-ИУЧ
4 Математика
Математика
Български език
Музика
Изобразително изкуство
5 Час на класа
Околен свят
Литература
ФВС-спортни д-сти
Физ.възп. и спорт
 IIIа клас - класен ръководител Пенка Джолева
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Човекът и природата
Физ.възп. и спорт
БЕЛ-ФКРК
Техн. и предприемачество
Човекът и обществото
2 Математика Български език
БЕЛ-ФКРК
Английски език
БЕЛ-ИУЧ
3 Литература
Литература
Музика
Компютърно моделиране Математика-ИУЧ
4 Английски език
Математика
Английски език Математика Изобразително изкуство
5 Физ.възп. и спорт
Музика
Математика
Български език
Изобразително изкуство
6 Час на класа Човекът и обществото
ФВС-спортни д-сти
Литература
 
IІІб клас - класен ръководител Елисавета Димова
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физ.възп. и спорт
Човекът и обществото
Музика
Английски език
Човекът и обществото
2 Математика Български език
Английски език
Техн. и предприемачество БЕЛ-ИУЧ
3 Английски език Литература БЕЛ-ФКРК Математика Математика-ИУЧ
4 Литература
Математика
БЕЛ-ФКРК Български език
Изобразително изкуство
5 Човекът и природата
Музика Математика
Литература
Изобразително изкуство
6 Час на класа
ФВС-спортни д-сти
Физ.възп. и спорт
Компютърно моделиране
 
IV клас - класен ръководител Грозденка Борисова
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Човекът и природата Човекът и обществото
Български език Български език
Човекът и природата
2 Литература Математика
Литература
Литература БЕЛ-ИУЧ
3 Математика
БЕЛ-ФКРК
Английски език
Технологии и предприемачество
Математика-ИУЧ
4 Физ.възп. и спорт
БЕЛ-ФКРК
Математика Математика Английски език
5 Английски език Музика Компютърно моделиране Музика Изобразително изкуство
6 Час на класа
Физ.възп. и спорт
Физ.възп. и спорт ФВС-спортни д-сти  
Vа клас - класен ръководител Анита Илиева
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика
Английски език
История и цивилизации География и икономика
История и цивилизации
2 Български език
География и икономика
Математика Математика Английски език
3 Литература
Математика
Физ.възп. и спорт Български език
Математика-ИУЧ
4 КМ и ИТ-Iгр./КМ и ИТ-IIгр.
Български език Литература
Физ.възп. и спорт
БЕЛ-ИУЧ
5 КМ и ИТ-Iгр./КМ и ИТ-IIгр. Изобразително изкуство
Човекът и природата
Технологии и предприемачество
Човекът и природата
6 Музика
Изобразително изкуство Технологии и предприемачество
Английски език
Музика
7 Час на класа ФВС-спортни д-сти      
Vб клас - класен ръководител Налян Стоянова
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика
География и икономика
Човекът и природата
Физ.възп. и спорт
Английски език
2 КМ и ИТ
Английски език
Математика
Български език
Човекът и природата
3 КМ и ИТ
Изобразително изкуство
Български език
География и икономика
БЕЛ-ИУЧ
4 Литература Изобразително изкуство
Физ.възп. и спорт
Английски език
Математика-ИУЧ
5 Литература
Математика
Музика Музика
История и цивилизации
6 Технологии и предприемачество Български език
История и цивилизации
Математика Технологии и предприемачество
7 Час на класа   ФВС-спортни д-сти    
VI клас - класен ръководител Райчо Калайджийски
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика
Човекът и природата Изобразително изкуство
Български език
Математика-ИУЧ
2 Литература
Български език
Изобразително изкуство
Английски език
Английски език
3 Литература
Физ.възп. и спорт
Математика. Математика
География и икономика
4 Математика
Английски език
Български език
ИТ-Iгр./ИТ-IIгр.
Технологии и предприемачество
5 Английски език
Математика
История и цивилизации
Физ.възп. и спорт
Физ.възп. и спорт
6 Човекът и природата
Музика
Човекът и природата
ФВС-спортни дейности
ИТ-ИУЧ-Iгр./ИТ-ИУЧ-IIгр.
7 Час на класа