СУ Христо Ботев
Средно училище в град Кочериново

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА II СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 I клас - класен ръководител Гергана Кертова
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Четене Музика Околен свят Музика-ИУЧ
2 Четене Писане
Четене Четене/Писане БЕЛ-ИУЧ
3 Писане Технологии и предприемачество Писане
Математика
Математика-ИУЧ
4 Математика Математика Математика Изобразително изкуство
Физ.възп. и спорт
5 Час на класа
ФВС-спортни д-сти
Физ.възп. и спорт Изобразително изкуство
 

 IIа клас - класен ръководител Пенка Джолева

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Околен свят Технологии и предприемачество
Музика Музика-ИУЧ
2 Английски език
Български език Български език БЕЛ-ФКРК БЕЛ-ИУЧ
3 Литература Литература Литература БЕЛ-ФКРК
Математика-ИУЧ
4 Математика Математика
Математика Английски език
Изобразително изкуство
5 Час на класа
Физ.възп. и спорт
Физ.възп. и спорт
ФВС-спортни д-сти
Изобразително изкуство

 

IIб клас - класен ръководител Елисавета Димова
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Литература Околен свят
Математика
Музика
Музика-ИУЧ
2 Математика Български език Технологии и предприемачество БЕЛ-ФКРК
БЕЛ-ИУЧ
3 Английски език Литература
Български език
БЕЛ-ФКРК Математика-ИУЧ
4 Музика
Математика
Литература
Физ.възп. и спорт Изобразително изкуство
5 Час на класа
Физ.възп. и спорт
ФВС-спортни д-сти Английски език
Изобразително изкуство

 

 III клас - класен ръководител Грозденка Борисова
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Човекът и природата
Човекът и обществото
Литература
Английски език
Човекът и обществото
2 Литература Български език
Български език
БЕЛ-ФКРК
БЕЛ-ИУЧ
3 Математика
Литература
Технологии и предприемачество
БЕЛ-ФКРК Математика-ИУЧ
4 Английски език
Математика
Математика Музика-ИУЧ Изобразително изкуство
5 Физ.възп. и спорт
Музика
Английски език
Физ.възп. и спорт
Изобразително изкуство
6 Час на класа ФВС-спортни д-сти Физ.възп. и спорт Компютърно моделиране
 

 

IVа клас - класен ръководител Мария Лапачка
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Човекът и природата
Технологии и предприемачество
Английски език
Математика
Човекът и природата
2 Литература Български език
Български език Английски език
БЕЛ-ИУЧ
3 Математика Литература Литература Компютърно моделиране Математика-ИУЧ
4 Физ.възп. и спорт
Математика
Математика БЕЛ-ФКРК Изобразително изкуство
5 Английски език
Музика Музика-ИУЧ
БЕЛ-ФКРК
Физ.възп. и спорт
6 Час на класа
Човекът и обществото ФВС-спортни д-сти Физ.възп. и спорт
 

 

IVб клас - класен ръководител Калинка Барилска
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език
Математика Музика БЕЛ-ФКРК Човекът и природата
2 Литература Технологии и предприемачество Английски език
БЕЛ-ФКРК БЕЛ-ИУЧ
3 Математика
Компютърно моделиране
Български език
Английски език
Математика-ИУЧ
4 Човекът и природата
Български език
Литература Математика Физ.възп. и спорт
5 Физ.възп и спорт
Литература Математика
Музика-ИУЧ Изобразително изкуство
6 Час на класа
Човекът и обществото
Физ.възп. и спорт ФВС-спортни д-сти  

 

V клас - класен ръководител Райчо Калайджийски
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Музика ИТ-Iгр./ИТ-IIгр. Български език
Английски език-ИУЧ
2 История и цивилизации
Математика ИТ-ИУЧ-Iгр./ИТ-ИУЧ-IIгр. Литература Математика-ИУЧ
3 Английски език География и икономика
Математика Английски език
География и икономика
4 Математика
Английски език
Физ.възп. и спорт
Математика
Физ.възп. и спорт
5 Физ.възп. и спорт
Български език
История и цивилизации
Изобразително изкуство Технологии и предприемачество
6 Човекът и природата
Литература Човекът и природата
Изобразително изкуство
Музика
7 Час на класа ФВС-спортни д-сти      

 

VI клас - класен ръководител Даниела Миланова
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Човекът и природата
Физ.възп. и спорт
Английски език
Музика
БЕЛ-ИУЧ
2 Български език
Математика
Изобразително изкуство
Английски език
Физ.възп. и спорт
3 Литература
Английски език
Изобразително изкуство
История и цивилизации
Технологии и предприемачество
4 Математика Български език
Математика Математика Информационни технологии
5 Английски език
Човекът и природата
Литература Български език
История и цивилизации-ИУЧ
6 Музика История и цивилизации
География и икономика
Човекът и природата Английски език-ИУЧ
7 Час на класа   ФВС-спортни д-сти    

 

VII клас - класен ръководител Димитрина Велинова
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физика и астрономия Литература Български език
ХООС География и икономика
2 География и икономика
Английски език Литература Български език
БЕЛ-ИУЧ
3 Физ.възп. и спорт
Английски език
ИТ-Iгр./ИТ-IIгр. Изобразително изкуство
Физ.възп. и спорт
4 Литература
Математика ИТ-ИУЧ-Iгр./ИТ-ИУЧ-IIгр. Музика
Математика-ИУЧ
5 БЗО
История и цивилизации
Музика
Математика
БЗО
6 Математика Технологии и предприемачество Математика
Английски език История и цивилизации
7 Час на класа Физика и астрономия     ФВС-спортни д-сти