СУ Христо Ботев
Средно училище в град Кочериново

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА I СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

VII клас - класен ръководител Даниела Миланова

   Понеделник Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
 1 География и икономика Изобразително изкуство Физ.възп. и спорт История и цивилизации ХООС
 2 Английски език История и цивилизации БЗО БЗО Литература
 3 Математика Английски език Български език Математика Математика-ИУЧ
 4 Български език ХООС Математика Музика Английски език-ИУЧ
 5 Литература Литература Английски език Информационни технологии Технологии и предприемачество
 6 Физ.възп. и спорт Математика География и икономика Физика и астрономия История и цивилизации-ИУЧ
7 Час на класа Музика     ФВС-спортни д-сти

 

 VIII клас - класен ръководител Димитрина Велинова
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език
История и цивилизации
Математика Математика-ИУЧ
БЕЛ-ИУЧ
2 Физика и астрономия
Английски език
Английски език
История и цивилизации
БЕЛ-ИУЧ
3 Английски език Математика Английски език
Английски език-ИУЧ
ИТ-ИУЧ-Iгр./ИТ-ИУЧ-IIгр.
4 Философия Литература Изобразително изкуство
БЗО Физ.възп. и спорт-ИУЧ
5 Физ.възп. и спорт
Литература
Български език
ХООС
Математика-ИУЧ
6 Математика Физика и астрономия
ИТ-Iгр./ИТ-IIгр. Технологии и предприемачество
География и икономика
7 Час на класа Физ.възп. и спорт
Технологии и предприемачество
   
8     ФВС-спортни д-сти    

 

IX клас - класен ръководител инж. Кирка Кабзималска
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ХООС Физ.възп. и спорт Математика
Технологии и предприемачество
ИТ-ИУЧ-Iгр./ИТ-ИУЧ-IIгр.
2 Математика Литература Български език Физ.възп. и спорт
ИТ-ИУЧ-Iгр./ИТ-ИУЧ-IIгр.
3 Руски език Литература Руски език
БЗО Физ.възп. и спорт-ИУЧ
4 Английски език
Математика
География и икономика Математика-ИУЧ
Математика-ИУЧ
5 Музика История и цивилизации
Изобразително изкуство Физика и астрономия БЕЛ-ИУЧ
6 ИТ-Iгр./ИТ-IIгр.
Английски език
Философия
Английски език-ИУЧ
БЕЛ-ИУЧ
7 Час на класа Технологии и предприемачество
История и цивилизации    
8          

 

X клас - класен ръководител Ивайло Горов
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ХООС
Български език
Литература Английски език-ИУЧ
Физ.възп. и спорт-ИУЧ
2 География и икономика Физика и астрономия
Литература География и икономика
Математика-ИУЧ
3 Математика
История и цивилизации
Философия
Изобразително изкуство
Физика и астрономия
4 БЗО Физ.възп. и спорт
История и цивилизации
История и цивилизации
Философия
5 Руски език
ИТ-Iгр./ИТ-IIгр.
География и икономика
Руски език
БЕЛ-ИУЧ
6 Английски език
ХООС
Английски език Математика
БЕЛ-ИУЧ
7 Час на класа   Физ.възп и спорт
  БЗО
8         ФВС-спортни д-сти

 

XI клас - класен ръководител Василка Тасева

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физ.възп. и спорт
Орг. и управление на инф.-Iгр./ Орг. и управление на инф.-IIгр.
Български език
Обработка и анализ на данни-Iгр./ Обработка и анализ на данни-IIгр. Пазарна икономика
2 Математика
Орг. и управление на инф.-Iгр./ Орг. и управление на инф.-IIгр. Стартиране на собствен бизнес
Обработка и анализ на данни-Iгр./ Обработка и анализ на данни-IIгр. Пазарна икономика
3 Гражданско образование
Природноресурсен потенциал Мултимедия-Iгр./Мултимедия-IIгр. Английски език-ИУЧ
Гражданско образование-ИУЧ
4 Руски език
Пазар и пазарни отношения
Мултимедия-Iгр./Мултимедия-IIгр. Литература
Европа, Азия и България
5 География на България
Пазар и пазарни отношения
Математика
Литература
Предприемачество и кариерно развитие
6 География на България
Английски език
Руски език
Съвременно икономическо развитие
Физ.възп. и спорт
7 Час на класа Английски език
  Геополитическа и обществена култура  
8 ФВС-спортни д.сти        

 

XII клас - класен ръководител Добринка Марчева
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език Математика
Решаване на проблеми с ИКТ-Iгр./ Решаване на проблеми с ИКТ-IIгр. БЕЛ-ИУЧ Региони и страни в света
2 Стартиране на собствен бизнес
Мениджмънт
Решаване на проблеми с ИКТ-Iгр./ Решаване на проблеми с ИКТ-IIгр. БЕЛ-ИУЧ
Региони и страни в света
3 Стартиране на собствен бизнес
Уеб дизайн-Iгр./Уеб дизайн-IIгр.
България и регионална политика
Руски език
Физическо възпитание и спорт
4 България и регионална политика
Уеб дизайн-Iгр./Уеб дизайн-IIгр. Физическо възпитание и спорт
Географска и икономическа информация
Комп.системи и основи на програмирането-Iгр./ Комп.системи и основи на програмирането-IIгр.
5 Руски език Английски език
Литература
Географска и икономическа информация Комп.системи и основи на програмирането-Iгр./ Комп.системи и основи на програмирането-IIгр.
6 Математика Гражданско образование
Литература Управление на предприемаческата дейност
Английски език
7 Час на класа   Мениджмънт Управление на предприемаческата дейност  
8       ФВС-спортни д-сти