СУ Христо Ботев
Средно училище в град Кочериново

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА II СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 VIII клас - класен ръководител инж. Кирка Кабзималска
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Изобразително изкуство Английски език БЗО Физ.възп. и спорт
БЕЛ-ИУЧ
2 БЗО
Английски език
Английски език
Математика БЕЛ-ИУЧ
3 Математика ХООС Физ.възп. и спорт
Литература Математика-ИУЧ
4 Български език Математика Български език
ХООС-ИУЧ История и цивилизации
5 Литература
География и икономика
ИТ-ИУЧ-Iгр./ИТ-ИУЧ-IIгр Английски език
Английски език-ИУЧ
6 ИТ-Iгр./ИТ-IIгр. Физика и астрономия
ИТ-ИУЧ-Iгр./ИТ-ИУЧ-IIгр Философия Технологии и предприемачество
7 Час на класа Технологии и предприемачество История и цивилизации
ФВС-спортни д-сти
 
8          

 

IX клас - класен ръководител Ивайло Горов
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ИТ-Iгр./ИТ-IIгр. ИТ-ИУЧ-Iгр./ИТ-ИУЧIIгр. Физика и астрономия Изобразително изкуство-ИУЧ
Техн. и предприемачество
2 Литература ИТ-ИУЧ-Iгр./ИТ-ИУЧIIгр. Математика Изобразително изкуство-ИУЧ
Руски език
3 Литература Физ.възп. и спорт
Български език
Математика Английски език-ИУЧ
4 Английски език
Техн. и предприемачество Философия Руски език
Физика и астрономия-ИУЧ
5 Математика Английски език
БЗО ХООС БЕЛ-ИУЧ
6 Физ.възп. и спорт
География и икономика
Техн. и предприемачество История и цивилизации БЕЛ-ИУЧ
7 Час на класа История и цивилизации   ФВС-ИУЧ
 
8       ФВС-спортни дейности  

 

X клас - класен ръководител Василка Тасева
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 География и икономика ХООС История и цивилизации История и цивилизации Математика-ИУЧ
2 Математика
Литература ХООС Философия
Английски-ИУЧ
3 Руски език
Литература БЗО
Български език
История и цивилизации
4 Физ.възп. и спорт История и цивилизации Руски език Изобразително изкуство Физика и астрономия
5 Философия Математика
География и икономика
ИТ-ИУЧ-Iгр./ИТ-ИУЧ-IIгр. ФВС-ИУЧ
6 Английски език
Физика и астрономия
Английски език География и икономика
БЕЛ-ИУЧ
7 Час на класа   Физ.възп и спорт
БЗО  
8     ФВС-спортни дейности    

 

XI клас - класен ръководител Добринка Марчева

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език
География на България
Природноресурсен потенциал
Математика-ИУЧ Стартиране на собствен бизнес
2 Пазарна икономика
География на България
Руски език
Пазар и пазарни отношения
Английски език
3 Пазарна икономика
Математика Литература Геополит. и обществена култура БЕЛ-ИУЧ
4 ОАД-Iгр./ОАД-IIгр.
Преприемачество и кар.разв.
Литература Руски език
Европа, Азия и България
5 ОАД-Iгр./ОАД-IIгр. Мултимедия-Iгр./Мултимедия-IIгр. Физ.възп. и спорт Физ.възп. и спорт
ОУИ-Iгр./ОУИ-IIгр.
6 Математика Мултимедия-Iгр./Мултимедия-IIгр. Гражданско образование Съвременно икономическо развитие
ОУИ-Iгр./ОУИ-IIгр.
7 Час на класа Английски език
     
8   ФВС-спортни дейности      

 

XII клас - класен ръководител
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Английски език
ХООС Фирмено право
История и цивилизации-ЗИП
2 Физ.възп. и спорт
Маркетинг и реклама
Счетоводство на фирмата
Счетоводство на фирмата
Математика-ЗИП
3 Счетоводство на фирмата
Математика Свят и личност
Счетоводство на фирмата
Мениджмънт на фирмата
4 Свят и личност
Физ.възп. и спорт
География и ик-ка-ЗИП
ФВС-ЗИП Английски език
5 Литература Мениджмънт на фирмата
Български език
Маркетинг и реклама
Фирмено право
6 Литература Мениджмънт на фирмата
БЕЛ-ЗИП Маркетинг и реклама
Фирмено право
7 Час на класа Фирмено право БЕЛ-ЗИП    
8 ФВС-спортни дейности