СУ Христо Ботев
Средно училище в град Кочериново

Бюджет

Прикачени документи

Касово изпълнение на средствата от ЕС за 1-во тримесечие на 2024г.
Касово изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2024г.
Бюджет за 2024 година
Касово изпълнение на средствата от ЕС за 4-то тримесечие на 2023г.
Касово изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие на 2023г.
Касово изпълнение на средствата от ЕС за 3-то тримесечие на 2023г.
Касово изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2023г.
Бюджет за 2023г.
Касово изпълнение на средствата от ЕС за 2-ро тримесечие на 2023г.
Касово изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2023г.
Касово изпълнение на средствата от ЕС за 1-во тримесечие на 2023г.
Касово изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2023г.
Касово изпълнение на средствата от ЕС за 4-то тримесечие на 2022г.
Касово изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие на 2022г.
Касово изпълнение на средствата от ЕС за 3-то тримесечие на 2022г.
Касово изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2022г.
Касово изпълнение на средствата от ЕС за 2-ро тримесечие на 2022г.
Касово изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2022г.
Бюджет за 2022г.
Касово изпълнение на средствата от ЕС за 1-во тримесечие на 2022г.
Касово изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2022г.
Отчет на бюджета за 4-то тримесечие на 2021г.
Отчет на бюджета за 3-то тримесечие на 2021г.
Отчет на бюджета за 2-ро тримесечие на 2021г.
Отчет на бюджета за 1-во тримесечие на 2021г.
Бюджет за 2021г.
Отчет на бюджета за 4-то тримесечие на 2020г.
Отчет на бюджета за 3-то тримесечие на 2020г.
Отчет на бюджета за 2-ро тримесечие на 2020г.
Отчет на бюджета за 1-во тримесечие на 2020г.
Бюджет за 2020г.
Отчет на бюджета за 4-то тримесечие на 2019г.
Отчет на бюджета за 3-то тримесечие на 2019г.
Отчет на бюджета за 2-ро тримесечие на 2019г.
Отчет на бюджета за 1-во тримесечие на 2019г.
Бюджет за 2019г.
Отчет на бюджета за 2018г.
Отчет на бюджета за 3-то тримесечие на 2018г.
Отчет на бюджета за 2-ро тримесечие на 2018г.
Отчет на бюджета за 1-во тримесечие на 2018г.
Бюджет за 2018г.
Отчет на бюджета за 4-то тримесечие на 2017г.
Отчет на бюджета за 3-то тримесечие на 2017г.
Отчет на бюджета за 2-ро тримесечие на 2017г.