СУ Христо Ботев
Средно училище в град Кочериново

Обществен съвет

Прикачени документи

Протокл №2/21.02.2024г.
Протокол №1/18.10.2023г.
Протокол №4/13.09.2023г.
Протокол №3/01.09.2023г.
Протокол №2/23.03.2023г.
Протокол №1/14.11.2022г.
Покана за заседание на Обществения съвет-м.03.2023г.
Покана за заседание на Обществения съвет-м.11.2022г.
Състав на Обществения съвет
Протокол-м.03.2022г.
Протокол №2/26.02.2021г.
Протокол №3/15.03.2021г.
Протокол №1/13.10.2020г.
Протокол-08.09.2020г.
Покана за заседание на Обществения съвет - м.09.2020г.
Отчет за дейността на обществения съвет за учебната 2019/2020 година
Протокол №18
Покана за заседание на Обществения съвет
Протокол №17
Протокол №16
Протокол №15
Протокол №14
Протокол №13
Отчет за дейността на обществения съвет за учебната 2017/2018 година.
Протокол №12
Протокол №11
Протокол №10
Протокол №9
Протокол №8
Протокол №7
Протокол №6
Протокол №5
Протокол №4
Протокол №3
Протокол №2
Протокол №1
Отчет за дейността на обществения съвет за 2017г.
Състав на Обществения съвет